ReadyPlanet.com
สมทบทุนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

 

 

 มูลนิธิฟิโก้ พัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสบทบทุนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ผ่านทางสภากาชาดไทย

ตามที่ประเทศเนปาล ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ แผ่นดินไหว บ้านเรือนทรุด ถล่ม เสียหายอย่างมาก มีประชากรเสียชีวิตกว่า 7,500 คน  และอีกหลายแสนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ไร้ที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีหลายประเทศและหลายหน่วยงานได้ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หากแต่ความช่วยเหลือดังกล่าว ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนชาวเนปาลที่กำลังเดือดร้อน ทั้งนี้ทางมูลนิธิฟิโก้ พัฒนา จึงขอความร่วมมือจาก ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในเครือฟิโก้ ให้ช่วยกันบริจาคปัจจัยช่วยเหลือเพื่อมอบให้สภากาชาดไทยดำเนินการจัดสรร

ทั้งนี้ในวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิฟิโก้ พัฒนา นำโดยคุณณัฐจารี จึงบุญชูชัย รองประธานมูลนิธิฯ คุณพีรญาณ์ ตั้งดำรงธรรม กรรมการมูลนิธิฯและ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บ.ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น และคุณพิริยาพรรณ ไทยสุริโย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร บมจ.เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากการระดมเงินสมทบจากผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัทฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสบทบทุนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมีคุณสายฝน อังคะนาวิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม การจัดหารายได้และระบบข้อมูล สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 

                                                มูลนิธิ ฟิโก้ พัฒนา
ข่าวสารของมูลนิธิ

Chaiyapruk Foundation Children's Home
WE POWER